PERSONATGES

Els personatges de les Gitanes de Sant Esteve apareixen progressivament a la plaça:

El Capità damunt del seu cavall ben guarnit fa l'entrada a la plaça.

Tot seguit, surten ballant "Els Nyitus" les Velles, dos o més homes (només el primer any van ser dues dones) disfressats, que representen els reis que presidiran i comentaran la festa.

Després, entren fent petar les xurriaques, els Diablots, engrescant la gent i emmarcant l'espai on es faran les danses. Durant la resta de la ballada es dediquen a molestar al públic, fent entrebancar als balladors o fins i tot a prendre'ls el lloc.

Cada cop hi ha més nens i nenes d'entre 3 i 14 anys que volen ballar el dia de Gitanes. És una mostra de la vida que té la festa i que n'assegura la pervivència.

A continuació entren les colles de Joves i Grans. La colla dels Joves té el límit mínim d'edat en els 15 anys, però ningú es queda a fora per ser massa gran. Fan la seva entrada a plaça seguint els qui aquell any fan de Nuvis. El fet que hi hagi dues colles, permet que hi hagi uns balls genèrics i uns d'específics pels Grans, d'altres pels Joves. No obstant, el fet de ballar en un o altre grup, no ve sempre marcat per l'edat del ballador o balladora. 

A les Gitanes de Sant Esteve, la llibertat individual està, generalment, per davant de la col·lectiva però el resultat del treball de conjunt està pel damunt del lluïment personal.


DESPERTA LA «VELLA» QUE DUUS A DINS!

DESPERTA LA «VELLA» QUE DUUS A DINS!

BRINDEM?

Gitanes de Sant Esteve 2014